راه آهن و مترو

معرفی دپارتمان راه آهن و مترو

معرفی دپارتمان راه آهن و مترو

در بخش ریلی این شرکت از سال 83 افتخار تأمین انواع قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت ریلی و متروی کشور را دارا می باشد. شرکت سیناراد با توجه به توانمندیهای مجموعه، در دیگر حوزه های صنعت حمل و نقل ریلی از جمله سازمان های قطار شهری کشور در تامین انواع مختلف ماشین آلات و تجهیزات ریلی نیز فعالیت می نماید.

تولیدکنندگان

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

مشتریان

 • Golgohar
 • Falat